Tag Archives: thờ tượng Phật tại gia

7 kiêng kỵ khi thờ tượng Phật tại gia

Ở Việt Nam, có nhiều gia đình phật giáo thờ tượng Phật bằng đá tại gia, họ coi đây như một nét văn hóa vừa bình dị vừa độc đáo trong đời sống tâm linh. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên tìm hiểu rõ và tránh những điều kiêng kỵ khi thờ tượng Phật tại […]