Sự khác nhau giữa tượng Thích Ca và tượng A Di Đà

Nếu được hỏi có phải Phật Thích Ca và Phật A Di Đà là tên một vị Phật, rất nhiều người sẽ phân vân không biết câu trả lời như thế nào. Bởi bạn vẫn thấy mọi người niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, dễ nhầm tưởng đây là 1 vị Phật. Tuy nhiên, câu trả lời chính xác, đây là 2 vị Phật tách biệt. Một Vị có [...]