Sự khác nhau giữa phật Thích Ca và phật A Di Đà

Phật Thích Ca và Phật A Di Đà có phải là một không? Hai vị Phật này khác nhau như thế nào? Hãy khám phá câu trả lời qua bài viết dưới đây. Không ít người thường nhầm tưởng Phật Thích Ca và Phật A Di Đà đều là một vị Phật, hoặc khi được hỏi đều không biết phân biệt ra sao. Trên thực tế, đây là 2 vị Phật tách biệt. Một Vị có thật trong lịch sử [...]