Tag Archives: phật quan thế âm bồ tát

Tạc tượng phật quan âm tại non nước

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Cơ sở tạc tượng phật quan âm tại non nước Tạc tượng phật quan âm tại non nước. Là một cơ sở chuyên về tượng Phật Đá tại Đà Nẵng. Cơ sở đá Mỹ Nghệ Cao Trang có nhiều năm trong lĩnh vực tạc tượng phật. Với mục tiêu là kim chỉ nam cho công […]