Tượng di lặc SP006

Phân biệt Thần tài và Phật Di Lặc

Tượng Di Lặc đứng hoặc ngồi bụng no tròn, nét mặt sáng ngời, vui vẻ. Nhiều loại tượng  Phật Di Lặc khác thì có thêm hai tay nâng thỏi vàng lên cao, hoặc tay cầm xâu tiền đồng, hoặc vai gánh trái đào, nón đeo sau lưng, đứng trên bao lớn… Khi hỏi thì hầu hết mọi người nói đó là tượng Phật Di Lặc bằng đá. Tuy nhiên, nhưng khi những người bán đồ thờ cúng thì được cho [...]