Nên thờ tượng phật đá tại nhà như thế nào?

Thờ tượng Phật bằng đá tại gia là một việc phổ biến ở Việt Nam và các nước theo đạo Phật. Tuy nhiên có nhiều người thỉnh tượng Phật về tại gia và lễ bái chưa đúng, dẫn đến việc thờ sai cách, làm phạm thượng đến Đức Phật. Vậy nên thờ tượng phật đá tại nhà như thế nào? Thỉnh mua tượng Phật bằng đá đúng cách Tượng Phật bằng đá có giá trị rất cao, không phải là việc [...]