Vu lan báo hiếu có từ đâu

Xuất xứ lễ Vu Lan Xuất xứ từ sự tích về Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Vu Lan là ngày lễ hằng năm để hoài tưởng công ơn cha mẹ (và tổ tiên ông bà) – bố mẹ của kiếp này và của các kiếp trước. Tượng địa tạng – mục kiều liên 02 Theo kinh Vu Lan thì ngày xưa, Mục Kiền Liên đã tu luyện thành công phép thần thông. [...]


Được đăng bởiCategory: Sự tíchTags: Comments: 0Post Date: 22 Tháng Chín, 2018