Mua tượng tam thế phật bằng đá

Đối với những người lần đầu tiên có cơ duyên với Phật, hoặc những người lần đầu đi chùa sẽ thấy ở ngay tòa chánh điện của chùa thường thờ tượng Tam Thế Phật đứng hoặc ngồi cạnh nhau tùy theo pháp ấn. Tượng Tam Thế Phật này hầu như chùa nào cũng thờ phụng. Ba vị Phật này là Tây Phương Tam Thánh hay còn có tên gọi khác là Di Đà Tam Tôn. Tượng tam thế phật: là không [...]


Thỉnh tượng Tam Thế Phật bằng đá ở đâu?

Tượng Tam Thế Phật bằng đá được hiểu đơn giản là một bộ tượng bao gồm 3 tượng đá giống hệt nhau, được tạc trong tư thế ngồi thiền kiết già, vì vậy gọi là “Tam Thế”. Chữ “Thế” trong tam thế phật được hiểu là “Thời”, tức là Tam Thế Phật là phật ba thời đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai.