Mua tượng Quan Âm bằng đá ở đâu?

Tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đá là pho tượng tâm linh được lễ bái trong nhiều thiền viện, đền chùa, miếu. Và thậm chí là tại gia cũng thờ cúng tượng Ngài để cầu bình an may mắn cho gia đình. Ý nghĩa tâm linh của tượng Quan Âm bằng đá Theo thời xa xưa lưu truyền lại, nhiều người biết đến bản thân loại đá được khai thác từ tự nhiên, là một loại đá đặc biệt tích lũy [...]