Mua tượng quan âm bằng đá có hào quang ở đâu?

Bởi hình tướng Quan Âm bồ tát trong trang phục trắng muốt. Với khuôn mặt hiền từ như mẹ hiền đang đứng trên đài sen. Tay phải bắt ấn quyết, tay trái cầm bình cam lồ đã trở thành quen thuộc. Nên người dân Việt Nam vẫn thường thờ tượng Quan Âm có hào quang một cách rất tôn kính và gần gũi. Hình tượng Quan Âm Bồ Tát trong dân gian Trong danh hiệu Quán Thế Âm, thì “Quán” nghĩa [...]