Nên mua tượng Phật Thích Ca ở đâu?

Lòng từ bi của Đức Phật Thích Ca ban trải khắp cứu độ muôn loài, trí tuệ của Ngài rực sáng để bình lặng trước cuộc đời. Do đó trong dân gian thường thờ tượng Thích Ca bằng đá để tỏ lòng thành kính. Ý nghĩa tượng Phật Thích Ca bằng đá Tượng Thích Ca bằng đá ngự trên đài sen là một ý nghĩa tượng trưng siêu thực. Bởi vì hoa sen được biểu thị cho đức tánh thanh tịnh [...]


Tượng Thích Ca (SP0013)

Mua Tượng Phật Thích Ca ở đâu?

Đức Phật Thích Ca là nhân vật lịch sử, và sự giác ngộ của Ngài cũng là một sự thật lịch sử. Quá trình tu tập của Đức Phật Thích Ca đã được chính Ngài thuật lại, nội dung giác ngộ cũng được. Đức Phật Thích Ca  cũng nói rõ trong kinh điển. Sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca gắn liền với ý nghĩa giải thoát, là kết quả của quá trình tu tập, không đơn thuần là [...]