Mua tượng Phật Quan Âm Nam Hải bằng đá ở đâu?

Loại hình nghệ thuật tượng Quán Âm xuất hiện nhiều nhất trong chùa Việt là Quán Âm Nam Hải, với hình tượng Quán Thế Âm Bồ tát cưỡi rồng vượt qua biển cả để đến với nhân gian phổ độ cho chúng sinh.  Phật Quan Âm Nam Hải được tạc trong dáng nữ giới với khuôn mặt đôn hậu, điềm tĩnh siêu thoát. Trên tầng  mũ và trên đỉnh có tạc thêm một pho tượng A Di Đà. Đằng sau lưng [...]