Hướng dẫn lập bàn thờ cúng tượng Phật Quan Âm sau khi đưa về chùa

Hôm nay Tượng phật đá Cao Trang  và quý bạn cùng tìm hiểu về cách thờ cúng phật Quan Âm Bồ Tát sau khi đưa về chùa và cách đọc văn khấn phật Bà Quan Âm. Vì sao chúng ta phải tìm hiểu về cách thờ cúng? và thờ phật như nào là đúng? Hãy cùng tìm hiểu nhé. Thờ phật cũng phải biết cách, không phải muốn thờ, là thờ được, vị trí nào cũng ổn và thờ như [...]


Quan Thế Âm – Người mẹ hiền trong nhân gian

Trong Kinh Phật, Vô Tận Ý Bồ Tát là ý nghĩa của danh hiệu Quán Thế Âm là do vị Bồ tát này khi nghe âm thanh của chúng sanh xưng danh hiệu mình thì tức thời tầm thanh để cứu khổ.     Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh bị các khổ não nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, một lòng xưng danh Ngài thì ngay khi đó, Bồ Tát Quán Thế Âm tức [...]


Tượng Phật Quan Âm cao 6m được đưa về chùa Văn Thù – Nhân Lễ An Vị

Quán Thế Âm là một vị Bồ-tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. Được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau, cả thân nam lẫn thân nữ, Quán Thế Âm là một trong những vị Bồ-tát được tôn kính thờ phụng rộng rãi nhất trong Phật giáo Đại thừa, cũng như không chính thức trong phật giáo nguyên thủy. Quan Thế Âm là người đem an lạc từ bi tâm vô lượng không [...]