Mua tượng Phật Quan Âm 3m về cúng dường cho chùa ở đâu?

Mỗi năm, khi mùa lễ hội đến thu hút hàng trăm ngàn du khách về chùa. Trong các vị Phật, được thờ cúng trong chùa Quán Thế Âm được xem như là một người mẹ của nhân gian. Lễ thờ cúng của mẹ rất được coi trọng, một số ít những người Phật tử đi chùa, nặng lòng với đức mẹ Quan Âm, dường như “vẫn cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó, mạnh mẽ hơn, tâm linh hơn, có [...]