Mua tượng phật bằng đá ở đâu?

Thờ Phật từ lâu đã trở thành tâm niệm của dân gian. Do đó tượng phật đá trở thành sản phẩm tâm linh có ý nghĩa đặc biệt quan trong trong đời sống của nhiều người, đặc biệt là những người theo đạo phật. Tượng phật bằng đá mang đến ý nghĩa về sự che chở, bình an… bởi vậy tượng phật đá ngoài được thờ cúng trong đền chùa, đình miếu và tu viện thì còn được nhiều phật [...]