Tag Archives: mua tượng chân dung bằng đá

Mua tượng chân dung bằng đá ở đâu?

Tạc tượng chân dung tại non nước. Cơ sở tượng Phật Đá Cao Trang. Địa chỉ nằm tại Lô 40 Văn Tân tại làng đá mỹ nghệ Non Nước. Đến tham qua ngay