Mua tượng Phật A Di Đà bằng đá uy tín chất lượng

Ngày nay có rất nhiều đền chùa thờ tượng Phật A Di Đà, cũng có người thỉnh tượng Phật về nhà để thuận tiện cho việc thờ cúng bởi công việc bận rộn không có đi lễ chùa thường xuyên được. Phật cũng dạy rằng Tu tại tâm, tâm mình hướng đến Phật thì ở đâu cũng có thể tu được. Sơ lược về Đức Phật A Di Đà Đức Phật A Di Đà là vị Phật đại diện cho các [...]


Nên thỉnh tượng phật A Di Đà bằng đá ở đâu?

Đức Phật A Di Đà đến thế giới này với vai trò là một thế lực cứu độ chúng sinh, giúp chúng sinh tái sinh vào cõi cực lạc. Vì vậy nếu phật tử mong muốn giải thoát bản thân khỏi những phiền muộn của cuộc đời thì thờ tượng Phật A Di Đà bằng đá là điều cần thiết. Hình Tượng Phật A Di Đà Hình tượng Phật A Di Đà và câu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” [...]