Ý nghĩa của Thập Bát La Hán

Chắc hẳn nhiều người đã nghe danh tượng Thập Bát La Hán bằng đá chùa Tây Phương nổi tiếng, đặc biệt là qua bài thơ “Các vị La Hán chùa Tây Phương” của Huy Cận. 18 bức tượng ở ngôi chùa này là 18 cá thể, mỗi người một dạng vẻ, một tư thế, ai nấy đều có nét riêng biệt, chân thực. Tượng Thập Bát La Hán bằng đá Tuy nhiên, bạn có biết lúc đầu chỉ có 16 vị [...]


Được đăng bởiCategory: Tin tứcTags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Comments: 0