Tag Archives: kì lân đá

Mua Kì Lân đá và Nghê đá ở đâu?

Tạc tượng Kì Lân, Nghê đá tại non nước. Cơ sở tượng Phật Đá Cao Trang. Địa chỉ nằm tại Lô 115 Văn Tân tại làng đá mỹ nghệ Non Nước. Đến tham qua ngay