Tượng di lặc (SP0017)

Hình tượng và ý nghĩa Phật Di Lặc trong truyền thống Phật giáo Việt Nam

Trong truyền thống Phật Giáo Việt Nam, Phật Di Lặc có một vị trí khá quan trọng. Người Việt đã tôn thờ ngài gần cả nghìn năm kể từ thời Lý cho ñến ngày nay. Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng khá lớn nền văn hoá Phật Giáo đại Thừa từ Trung Hoa. Du nhập vào, do vậy tín ngưỡng và hình tượng thờ Di Lặc tại Việt Nam, chịu ảnh hưởng nền văn hoá phật giáo Trung Quốc, [...]