Hình dáng đặc trưng của tượng Phật Thích Ca

Theo sách sử ghi lại, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc giáo chủ cõi Ta Bà. Ngài từng sống trên trái đất này và đã sáng lập ra Phật Giáo. Cõi Ta Bà là cõi đau khổ, chính là trái đất, nơi con người đang sinh sống. Trong dân gian có rất nhiều nơi thờ tượng phật Thích Ca để tỏ lòng thành kính. Hình dáng của tượng Phật Thích Ca bằng đá Tóc tượng Phật Thích Ca bằng [...]