Cách thờ cúng tượng Phật Di Lặc sau thỉnh về cúng dường cho chùa

Ngày nay với những Phật tử có điều kiện kinh tế khá giả, thỉnh tượng Phật Di Lặc bằng đá để cúng dường cho chùa. Thờ cúng phật Di Lặc cũng như các vị phật khác, người có một khuôn mặt hiền. Dù ai làm gì , như thế nào ra sao trên khuôn mặt ngài vẫn luôn nở một nụ cười hoan hỉ. Từ đó cuộc sống tươi sáng, sức khỏe dồi dào. Có sức khỏe sẽ có tiền [...]