Mua bộ tượng Tam Tổ Trúc Lâm bằng đá

Thờ tượng Trúc Lâm tam tổ gồm có tượngTrần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang. Các bức tượng Phật đều được làm từ đá sa thạch (loại đá người Chăm và người Ai Cập thường dùng để tạc tượng) có độ bền lâu dài. Sơ lược về tượng Tam Tổ Trúc Lâm Phật giáo đời Trần mang đậm nét siêu thoát và quần chúng của Phật giáo Nguyên thủy ở Ấn Độ. Xưa kia tại Ấn Độ, một ông Hoàng [...]