Posts Shortcodes

You can show the posts with Porto Blog, Porto Recent Posts shortcodes.


Recent

Vì sao nên thờ tượng Phật Quan Âm Bồ bằng đá tát tại nhà?

Việc thờ tượng Phật Quan Âm bằng đá tại nhà như lời nhắc nhở chúng ta phải sống với... đọc bài viết

Sự tích về Quan Âm Bồ Tát – Câu chuyện đắc đạo của công chúa Diệu Thiện

Tượng Phật Quan Âm bằng đá được thờ rất nhiều tại Việt Nam bởi Ngài là vị Bồ tát... đọc bài viết

Tượng Quan Âm Bồ Tát

Quan thế âm Bồ Tát là hiện thân của sự nhân từ, lòng từ bi, cứu rỗi nhân loại... đọc bài viết

Tượng Mẹ Quan Âm

Do Quan Âm bồ tát là hiện thân của lòng từ bi nên sẽ che chở chúng sinh tai... đọc bài viết

Tượng Phật Bà Quan Âm

Quan thế âm bồ tát có thần lực chỉ đứng sau Phật tổ và luôn hiện thân dưới nhiều... đọc bài viết

Tượng Phật Bà

Trưng thờ tượng Phật Bà Quan Âm trong nhà mang đến sự an tâm cho gia đình bởi sẽ... đọc bài viết

Thờ tượng Phật Quan Âm trong nhà

Bồ Tát Quan Thế Âm được tạo dáng dưới tôn tượng là hiện thân của một người nữ. Và... đọc bài viết

Tượng Quan Âm Bồ Tát đẹp

Tượng Quan Âm Bồ Tát đẹp là có diện tượng ưa nhìn, thể hiện được tướng hảo của Quan... đọc bài viết

Tượng Phật Quan Âm ngồi đài sen

Tượng Phật Quan Âm ngồi đài sen thường được điêu khắc dưới hình hài nữ, sở hữu khuôn mặt... đọc bài viết

Tượng Phật Quan Âm Đứng

Tại các nước tôn thờ Phật giáo thì việc thờ Mẹ Quan Âm khá phổ biến không chỉ tại... đọc bài viết


Timeline

Tháng Năm 2020

Vì sao nên thờ tượng Phật Quan Âm Bồ bằng đá tát tại nhà?

Việc thờ tượng Phật Quan Âm bằng đá tại nhà như lời nhắc nhở chúng ta phải sống với những hạt giống thiện, gieo nhiều nghiệp thiện, tránh làm điều ác.

Sự tích về Quan Âm Bồ Tát – Câu chuyện đắc đạo của công chúa Diệu Thiện

Tượng Phật Quan Âm bằng đá được thờ rất nhiều tại Việt Nam bởi Ngài là vị Bồ tát đại diện cho lòng từ bi cứu khổ cứu nạn

Tháng Chín 2020

Tượng Quan Âm Bồ Tát

Quan thế âm Bồ Tát là hiện thân của sự nhân từ, lòng từ bi, cứu rỗi nhân loại khỏi những khổ đau, bệnh tật và phù hộ cho chúng sinh cuộc sống bình an, hạnh phúc, đoàn viên. Vì vậy, ở Việt Nam, việc thờ tượng Quan Âm Bồ Tát khá phổ biến và được nhiều người coi trọng. Cách chọn thỉnh tượng Quan Âm Bồ Tát Tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đá thường là loại tượng có kích [...]

Tượng Mẹ Quan Âm

Do Quan Âm bồ tát là hiện thân của lòng từ bi nên sẽ che chở chúng sinh tai qua nạn khỏi, mọi việc luôn bình an. Việc thờ tượng Mẹ Quan Âm bằng đá là truyền thống trong văn hóa tâm linh của dân tộc Việt Nam. Tượng Mẹ Quan Âm làm bằng đá Đá cũng là một nguyên liệu truyền thống dùng để điêu khắc tượng nói chung và tượng Mẹ Quan Âm nói riêng. Khối đá dùng để [...]


Grid

Vì sao nên thờ tượng Phật Quan Âm Bồ bằng đá tát tại nhà?

Việc thờ tượng Phật Quan Âm bằng đá tại nhà như lời nhắc nhở chúng ta phải sống với những hạt giống thiện, gieo nhiều nghiệp thiện, tránh làm điều ác.

Tượng Quan Âm Bồ Tát

Quan thế âm Bồ Tát là hiện thân của sự nhân từ, lòng từ bi, cứu rỗi nhân loại khỏi những khổ đau, bệnh tật và phù hộ cho chúng sinh cuộc sống bình an, hạnh phúc, đoàn viên. Vì vậy, ở Việt Nam, việc thờ tượng Quan Âm Bồ Tát khá phổ biến và được nhiều người coi trọng. Cách chọn thỉnh tượng Quan Âm Bồ Tát Tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đá thường là loại tượng có kích [...]

Tượng Mẹ Quan Âm

Do Quan Âm bồ tát là hiện thân của lòng từ bi nên sẽ che chở chúng sinh tai qua nạn khỏi, mọi việc luôn bình an. Việc thờ tượng Mẹ Quan Âm bằng đá là truyền thống trong văn hóa tâm linh của dân tộc Việt Nam. Tượng Mẹ Quan Âm làm bằng đá Đá cũng là một nguyên liệu truyền thống dùng để điêu khắc tượng nói chung và tượng Mẹ Quan Âm nói riêng. Khối đá dùng để [...]

Tượng Phật Bà Quan Âm

Quan thế âm bồ tát có thần lực chỉ đứng sau Phật tổ và luôn hiện thân dưới nhiều hình dáng khác nhau để cứu giúp chúng sinh. Việc thờ cúng tượng phật bà quan âm mang rất nhiều ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Lưu ý khi chọn mua tượng Phật Bà Quan Âm Chọn ngày để thỉnh tượng Phật Bà Quan Âm Theo tâm linh của người Việt Nam trước khi làm việc gì quan trọng chúng ta thường xem [...]


Medium

Vì sao nên thờ tượng Phật Quan Âm Bồ bằng đá tát tại nhà?

Việc thờ tượng Phật Quan Âm bằng đá tại nhà như lời nhắc nhở chúng ta phải sống với những hạt giống thiện, gieo nhiều nghiệp thiện, tránh làm điều ác.

Đọc tiếp

Sự tích về Quan Âm Bồ Tát – Câu chuyện đắc đạo của công chúa Diệu Thiện

Tượng Phật Quan Âm bằng đá được thờ rất nhiều tại Việt Nam bởi Ngài là vị Bồ tát đại diện cho lòng từ bi cứu khổ cứu nạn

Đọc tiếp

Tượng Quan Âm Bồ Tát

Quan thế âm Bồ Tát là hiện thân của sự nhân từ, lòng từ bi, cứu rỗi nhân loại khỏi những khổ đau, bệnh tật và phù hộ cho chúng sinh cuộc sống bình an, hạnh phúc, đoàn viên. Vì vậy, ở Việt Nam, việc thờ tượng Quan Âm Bồ Tát khá phổ biến và được nhiều người coi trọng. Cách chọn thỉnh tượng Quan Âm Bồ Tát Tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đá thường là loại tượng có kích [...]

Đọc tiếp

Tượng Mẹ Quan Âm

Do Quan Âm bồ tát là hiện thân của lòng từ bi nên sẽ che chở chúng sinh tai qua nạn khỏi, mọi việc luôn bình an. Việc thờ tượng Mẹ Quan Âm bằng đá là truyền thống trong văn hóa tâm linh của dân tộc Việt Nam. Tượng Mẹ Quan Âm làm bằng đá Đá cũng là một nguyên liệu truyền thống dùng để điêu khắc tượng nói chung và tượng Mẹ Quan Âm nói riêng. Khối đá dùng để [...]

Đọc tiếp

Large

Vì sao nên thờ tượng Phật Quan Âm Bồ bằng đá tát tại nhà?

Việc thờ tượng Phật Quan Âm bằng đá tại nhà như lời nhắc nhở chúng ta phải sống với những hạt giống thiện, gieo nhiều nghiệp thiện, tránh làm điều ác.

Đọc tiếp

Sự tích về Quan Âm Bồ Tát – Câu chuyện đắc đạo của công chúa Diệu Thiện

Tượng Phật Quan Âm bằng đá được thờ rất nhiều tại Việt Nam bởi Ngài là vị Bồ tát đại diện cho lòng từ bi cứu khổ cứu nạn

Đọc tiếp

Tượng Quan Âm Bồ Tát

Quan thế âm Bồ Tát là hiện thân của sự nhân từ, lòng từ bi, cứu rỗi nhân loại khỏi những khổ đau, bệnh tật và phù hộ cho chúng sinh cuộc sống bình an, hạnh phúc, đoàn viên. Vì vậy, ở Việt Nam, việc thờ tượng Quan Âm Bồ Tát khá phổ biến và được nhiều người coi trọng. Cách chọn thỉnh tượng Quan Âm Bồ Tát Tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đá thường là loại tượng có kích [...]

Đọc tiếp

Tượng Mẹ Quan Âm

Do Quan Âm bồ tát là hiện thân của lòng từ bi nên sẽ che chở chúng sinh tai qua nạn khỏi, mọi việc luôn bình an. Việc thờ tượng Mẹ Quan Âm bằng đá là truyền thống trong văn hóa tâm linh của dân tộc Việt Nam. Tượng Mẹ Quan Âm làm bằng đá Đá cũng là một nguyên liệu truyền thống dùng để điêu khắc tượng nói chung và tượng Mẹ Quan Âm nói riêng. Khối đá dùng để [...]

Đọc tiếp

Large Alt

Vì sao nên thờ tượng Phật Quan Âm Bồ bằng đá tát tại nhà?

Việc thờ tượng Phật Quan Âm bằng đá tại nhà như lời nhắc nhở chúng ta phải sống với những hạt giống thiện, gieo nhiều nghiệp thiện, tránh làm điều ác.

Đọc tiếp

Sự tích về Quan Âm Bồ Tát – Câu chuyện đắc đạo của công chúa Diệu Thiện

Tượng Phật Quan Âm bằng đá được thờ rất nhiều tại Việt Nam bởi Ngài là vị Bồ tát đại diện cho lòng từ bi cứu khổ cứu nạn

Đọc tiếp

Tượng Quan Âm Bồ Tát

Quan thế âm Bồ Tát là hiện thân của sự nhân từ, lòng từ bi, cứu rỗi nhân loại khỏi những khổ đau, bệnh tật và phù hộ cho chúng sinh cuộc sống bình an, hạnh phúc, đoàn viên. Vì vậy, ở Việt Nam, việc thờ tượng Quan Âm Bồ Tát khá phổ biến và được nhiều người coi trọng. Cách chọn thỉnh tượng Quan Âm Bồ Tát Tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đá thường là loại tượng có kích [...]

Đọc tiếp

Tượng Mẹ Quan Âm

Do Quan Âm bồ tát là hiện thân của lòng từ bi nên sẽ che chở chúng sinh tai qua nạn khỏi, mọi việc luôn bình an. Việc thờ tượng Mẹ Quan Âm bằng đá là truyền thống trong văn hóa tâm linh của dân tộc Việt Nam. Tượng Mẹ Quan Âm làm bằng đá Đá cũng là một nguyên liệu truyền thống dùng để điêu khắc tượng nói chung và tượng Mẹ Quan Âm nói riêng. Khối đá dùng để [...]

Đọc tiếp

Full

Vì sao nên thờ tượng Phật Quan Âm Bồ bằng đá tát tại nhà?

Việc thờ tượng Phật Quan Âm bằng đá tại nhà như lời nhắc nhở chúng ta phải sống với những hạt giống thiện, gieo nhiều nghiệp thiện, tránh làm điều ác.

Đọc tiếp

Sự tích về Quan Âm Bồ Tát – Câu chuyện đắc đạo của công chúa Diệu Thiện

Tượng Phật Quan Âm bằng đá được thờ rất nhiều tại Việt Nam bởi Ngài là vị Bồ tát đại diện cho lòng từ bi cứu khổ cứu nạn

Đọc tiếp

Tượng Quan Âm Bồ Tát

Quan thế âm Bồ Tát là hiện thân của sự nhân từ, lòng từ bi, cứu rỗi nhân loại khỏi những khổ đau, bệnh tật và phù hộ cho chúng sinh cuộc sống bình an, hạnh phúc, đoàn viên. Vì vậy, ở Việt Nam, việc thờ tượng Quan Âm Bồ Tát khá phổ biến và được nhiều người coi trọng. Cách chọn thỉnh tượng Quan Âm Bồ Tát Tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đá thường là loại tượng có kích [...]

Đọc tiếp

Tượng Mẹ Quan Âm

Do Quan Âm bồ tát là hiện thân của lòng từ bi nên sẽ che chở chúng sinh tai qua nạn khỏi, mọi việc luôn bình an. Việc thờ tượng Mẹ Quan Âm bằng đá là truyền thống trong văn hóa tâm linh của dân tộc Việt Nam. Tượng Mẹ Quan Âm làm bằng đá Đá cũng là một nguyên liệu truyền thống dùng để điêu khắc tượng nói chung và tượng Mẹ Quan Âm nói riêng. Khối đá dùng để [...]

Đọc tiếp