Theo quan niệm, mỗi người sinh ra đều có một vị Phật bản mệnh riêng theo 12 con Giáp và theo Ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. 

Nếu bạn chưa biết Phật bản mệnh của mình là vị nào, hãy đón đọc ngay bài viết dưới đây của Cao Trang để khám phá nhé.

Trước khi khám phá các vị Phật bản mệnh cho từng con Giáp và từng mệnh Ngũ hành, hãy cùng nhau tìm hiểu…

Phật bản mệnh là gì?

Khái niệm Phật bản mệnh còn có những cách gọi khác như Phật độ mệnh hay Phật độ mạng, Phật hộ hay Phật bình an. Đây là những vị Phật làm chủ tôn sẽ phù hộ, độ trì cho 12 con Giáp hoặc 5 hành trong Ngũ hành. Theo đó có tất thảy 8 vị Phật bản mệnh 12 con Giáp và 5 vị Phật bản mệnh theo Ngũ hành.

Phật bản mệnh 12 con Giáp là gì
Phật bản mệnh 12 con Giáp là gì

Nguồn gốc ra đời khái niệm Phật bản mệnh 12 con Giáp

Theo truyền thuyết, có 12 loài thú được Bồ Tát giáo hóa. Khi con người sinh ra, Bồ Tát ra lệnh cho 12 con thú này hóa thân vào linh hồn của các nhóm người sinh ra trong những năm khác nhau, theo một vòng tuần hòa ứng với 12 con giáp.

Do được Phật pháp giáo hóa nên 12 con Giáp này sẽ được hộ mệnh bởi một vị Phật hoặc Bồ Tát. 

Phật bản mệnh có tác dụng gì?

Phật bản mệnh giống như “người bảo hộ” cho các con Giáp được hạnh phúc, xua đuổi những điều tà ác, mang lại những điều may mắn, hướng tâm của những người thuộc các con giáp do mình phù hộ đi theo chánh đạo, sống cuộc sống thiện lành, thường xuyên phát tâm giúp đỡ người khác.

8 vị Phật bản mệnh cho 12 con Giáp

Thiên Thủ Thiên Nhãn – Phật bản mệnh tuổi Tý

Vị Phật bản mệnh cho người tuổi Tý chính là Phật Bà Thiên Thủ Thiên Nhãn, hay còn được biết đến là Phật Bà Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay.

Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát là một trong Tứ Đại Bồ Tát (4 vị Bồ Tát vĩ đại nhất) theo quan niệm Phật giáo. Với nghìn mắt và nghìn tay, Ngài sở hữu thần lực có thể thấu thị và cứu vớt mọi khổ đau do vô minh của chúng sinh trên thế gian, mang đến cho họ cuộc sống hạnh phúc và bình an trong tâm hồn.

Thiên Thủ Thiên Nhãn là Phật bản mệnh cho tuổi Tý
Thiên Thủ Thiên Nhãn là Phật bản mệnh cho tuổi Tý

Hư Không Tạng Bồ Tát – Phật bản mệnh tuổi Sửu và tuổi Dần

Vị Phật bản mệnh cho người tuổi Sửu và tuổi Dần là Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát.

Hư Không Tạng Bồ Tát, còn có danh xưng khác là Khổ Tàng Bồ Tát, Hư Không Quan hay Hư Không Dựng, tên tiếng Phạn là Akasagarbha, hoặc đôi khi cũng được gọi là Gaganaganja.

Danh hiệu của Ngài có nghĩa “kho tàng trí tuệ vô biên” nên Ngài được ví như biểu tượng của trí tuệ vô lượng. Ngài là một trong Bát Đại Bồ Tát.

Hư Không Tạng Bồ Tát là Phật bản mệnh người tuổi Sửu và tuổi Dần
Hư Không Tạng Bồ Tát là Phật bản mệnh người tuổi Sửu và tuổi Dần

Phổ Hiền Bồ Tát – Phật bản mệnh tuổi Thìn và tuổi Tỵ

Vị Phật bản mệnh cho những người tuổi Thìn và tuổi Tỵ chính là Đức Phổ Hiền Bồ Tát.

Phổ Hiền Bồ Tát tên tiếng Phạn là Samantabhadra. Chữ “Phổ” có nghĩa là phổ biến rộng khắp, chữ “Hiền” có nghĩa là Đẳng giác Bồ Tát. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát là vị Bồ Tát Đẳng giác có khả năng hiện thân ở khắp mọi phương pháp giới để hóa độ chúng sinh hữu duyên với Ngài.

Ngài còn được xem là vị Bồ Tát phù hộ độ trì cho những ai truyền bá Phật pháp (dù bằng hình thức nào đi chăng nữa). 

Hình tượng của Ngài thường được miêu tả cưỡi trên một con voi trắng. Tượng Phổ Hiền Bồ Tát cùng với tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường được thờ chung với tượng Phật Thích Ca.

Phổ Hiền Bồ Tát là Phật bản mệnh tuổi Thìn và tuổi Tỵ
Phổ Hiền Bồ Tát là Phật bản mệnh tuổi Thìn và tuổi Tỵ

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát – Phật bản mệnh tuổi Mão

Vị Phật bản mệnh cho những người tuổi Mão chính là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi (Manjusri hay Manjughosa) có rất nhiều danh xưng như Mạn Thù Thất Lý, Diệu Đức, Diệu Cát Tường hay cũng được gọi là Diệu Âm. Ngài là vị Bồ Tát đại diện cho trí huệ và là một trong những vị Bồ Tát quan trọng bậc nhất theo trong Phật giáo.

Cùng với Phổ Hiền Bồ Tát, tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát được thờ chung với tượng Phật Thích Ca. Bộ tượng này gọi là Thích Ca Tam Thánh hay Thích Ca Tam Tôn.

Hình tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường gắn liền với thú cưỡi là một con sư tử.

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là Phật bản mệnh cho tuổi Mão
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là Phật bản mệnh cho tuổi Mão

Đại Thế Chí Bồ Tát – Phật bản mệnh tuổi Ngọ

Vị Phật bản mệnh cho những người tuổi Ngọ chính là Đại Thế Chí Bồ Tát.

Bồ Tát Đại Thế Chí hay cũng được gọi là Đắc Đại Thế Bồ Tát, Đại Tinh Tấn Bồ Tát, Vô Biên Quang Bồ Tát, Linh Cát Bồ Tát; có tên tiếng Phạn là Mahasthamaprapta, một trong bát đại Bồ Tát.

Ngài tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ vô biên theo quan niệm của Phật giáo Đại thừa (hay Phật giáo Bắc truyền). Ngài thường dùng ánh sáng trí tuệ vô biên của mình soi chiếu khắp mười phương chúng sinh để cứu độ chúng sinh.

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát được thờ chung với tượng Phật A Di Đà và tượng Quan Âm Bồ Tát trong bộ tượng Di Đà Tam Tôn (hay Tây Phương Tam Thánh). Trên tay Ngài thường cầm một cành hoa sen.

Đại Thế Chí Bồ Tát là Phật bản mệnh tuổi Ngọ
Đại Thế Chí Bồ Tát là Phật bản mệnh tuổi Ngọ

Bất Động Minh Vương – Phật bản mệnh tuổi Dậu

Vị Phật bản mệnh cho những người tuổi Dậu chính là Bất Động Minh Vương.

Bất Động Minh Vương tên tiếng Phạn là Acala, còn có nhiều tên gọi khác như Bất Động Kim Cang Minh Vương, Bất Động Tôn, Vô Động Tôn, Vô Động Tôn Bồ Tát. Mật hiệu của Ngài là Thường Trụ Kim Cang. 

Ngài được biết đến là một vị Hộ pháp theo quan niệm của Phật giáo Kim Cương thừa. Tương truyền Ngài là hóa thân phẫn nộ của Đức Đại Nhật Như Lai để cảm hóa, thu phục những chúng sinh quá cứng đầu không chịu ngộ pháp và hộ trì Tam bảo trong những kiếp vị lai.

Bất Động Minh Vương là Phật bản mệnh tuổi Dậu
Bất Động Minh Vương là Phật bản mệnh tuổi Dậu

Đại Nhật Như Lai – Phật bản mệnh tuổi Mùi và tuổi Thân

Vị Phật bản mệnh cho những người tuổi Mùi và tuổi Thân chính là Đại Nhật Như Lai.

Đại Nhật Như Lai (tên tiếng Phạn là Vairocana) còn có danh xưng khác là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na hay Tỳ Lư Giá Na. Ngài là một trong Ngũ Trí Như Lai hay Ngũ Phương Phật theo quan niệm Phật giáo Đại Thừa, và giữ vị trí trung tâm, chủ tôn trong 5 Phật. 

Nước của Như Lai Đại Nhật là Nước Phật Mật Nghiêm (Ghanavyuha) nằm ở vị trí trung tâm trong Thế giới Tịnh độ của năm Đức Phật.

Đại Nhật Như Lai là Phật hộ mạng cho tuổi Mùi và tuổi Thân
Đại Nhật Như Lai là Phật hộ mạng cho tuổi Mùi và tuổi Thân

Đức Phật A Di Đà – Phật bản mệnh tuổi Tuất và tuổi Hợi

Vị Phật bản mệnh cho những người tuổi Tuất và tuổi Hợi chính là Phật A Di Đà.

Phật A Di Đà (tên tiếng Phạn là Amitabha) là vị Phật nổi tiếng nhất, được thờ cúng nhiều nhất tại các nước theo Phật giáo Đại thừa như Việt Nam, chỉ sau Phật Thích Ca.

Ngài còn có những danh hiệu khác như Phật Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang, Vô Ngại Quang, Thanh Tịnh Quang, Giải Thoát Quang, Bất Khả Tư Nghị Quang, Trí Huệ Quang, Siêu Nhật Nguyệt Quang hoặc Tiếp Dẫn đạo sư.

Đức Phật A Di Đà là giáo chủ nước Tây Phương Cực Lạc – thế giới Tịnh độ được cho là gần với Trái đất nhất. Cho nên Phật tử nào vãng sanh cũng muốn được Ngài dìu dắt về nước của Ngài.

Phật A Di Đà là Phật bản mệnh tuổi Tuất và tuổi Hợi
Phật A Di Đà là Phật bản mệnh tuổi Tuất và tuổi Hợi

Phật bản mệnh cho Ngũ hành

Phật bản mệnh cho mạng Kim

Vị Phật bản mệnh cho người mạng Kim là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Phật bản mệnh cho mạng Mộc 

Vị Phật bản mệnh cho người mạng Mộc là Phổ Hiền Bồ Tát.

Phật bản mệnh cho mạng Thủy

Vị Phật bản mệnh cho người mạng Thủy là Quan Âm Bồ Tát.

Phật bản mệnh cho mạng Hỏa

Vị Phật bản mệnh cho người mạng Hỏa là Phật Di Lặc.

Phật bản mệnh cho mạng Thổ

Vị Phật bản mệnh cho người mạng Thổ là Phật A Di Đà.

Thỉnh tượng Phật bản mệnh bằng đá ở đâu?

Thờ cúng tượng Phật bản mệnh cho cư gia mang ý nghĩa bảo hộ cho gia đạo êm ấm, cầu bình an cho các thành thành viên trong gia đình tránh khỏi những tai ương, trúc trắc trong cuộc sống cũng như công việc.

Các mẫu tượng Phật bằng đá đẹp

Vì vậy nếu bạn có tâm nguyện thỉnh tượng Phật bản mệnh của mình để thờ tại nhà, hãy liên hệ với Tượng Phật Đá Cao Trang theo địa chỉ dưới đây:

TƯỢNG PHẬT ĐÁ CAO TRANG

Address: 155 Văn Tân – P. Hòa Hải – Q Ngũ Hành Sơn
Phone: 0983.969.199
Email: admin@tuongphatda.vn
Website: www.tuongphatda.vn
Fanpage: facebook.com/tuongphatdacaotrang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *