• You've just added this product to the cart:

  Tượng Quan Âm Bồ Tát

  0 out of 5

  Tượng Quan Âm Bồ Tát

  Tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đá mang nhiều ý nghĩa tâm linh. Phật Bà hiện thân để cứu độ chúng sinh, đặc biệt là trong các nạn lửa, nước, quỷ dữ và đao kiếm. Mẹ Quan Âm đại từ đại bi luôn an ủi, nhắc nhở, khuyên răn, đem lại nguồn an vui cho tất cả chúng sinh.

 • You've just added this product to the cart:

  Tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đá

  0 out of 5

  Tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đá

 • You've just added this product to the cart:

  Tượng Quan Âm bằng đá

  0 out of 5

  Tượng Quan Âm bằng đá