Bộ ảnh 3

Banner Tượng phật nhập niết bàn
Banner Tượng phật nhập niết bàn
banner tượng phật thích ca
banner tượng phật thích ca
banner bộ tát tự tại
banner bộ tát tự tại
Tượng nhập niết bàn
Tượng nhập niết bàn
Tượng nhập niết bàn 2
Tượng nhập niết bàn 2
Tượng nhập niết bàn 3
Tượng nhập niết bàn 3
Tượng phật quan âm
Tượng phật quan âm
Tượng Thích Ca (SP0021)
Tượng Thích Ca (SP0021)
Tượng Thích Ca (SP0022)
Tượng Thích Ca (SP0022)

tỳ hưu đá tại cao trang thd 001 1
tỳ hưu đá tại cao trang thd 001 1
rồng đá 01 (2)
rồng đá 01 (1)
rồng đá 01 (1)

Tượng Thích Ca (SP0020)
Tượng Thích Ca (SP0020)
tượng thích ca 5
tượng thích ca 5 Hình chính
Lư Hương Đá
Lư Hương Đá
Lư Hương Đá 2
Lư Hương Đá 2
Lư Hương Đá 3
Lư Hương Đá 3
Đèn Đá Cao Trang
Đèn Đá Cao Trang
Đèn Đá Cao Trang 2
Đèn Đá Cao Trang 2
Đèn Đá Cao Trang 3
Đèn Đá Cao Trang 3
Đèn Đá Cao Trang 4
Đèn Đá Cao Trang 4
Đèn Đá Cao Trang 5
Đèn Đá Cao Trang 5

Tượng chuẩn Đề SP-0015
Tượng chuẩn Đề SP-0015

LOGO CAO TRANG 2
Tượng địa tạng - mục kiều liên
Tượng địa tạng – mục kiều liên
Tượng địa tạng - mục kiều liên 02
Tượng địa tạng – mục kiều liên 02
LOGO DỌC
LOGO DỌC
mục kiều liên 002
mục kiều liên 002

mục kiều liên 001
mục kiều liên 001
banner van thu - pho hien slider
banner van thu – pho hien slider
slider tuong phật quan âm
slider tuong phật quan âm

Tượng Thiên Thủ Nhãn SP001 - 2
Tượng Thiên Thủ Nhãn SP001 – 2
Tượng Thiên Thủ Nhãn SP001 - 1
Tượng Thiên Thủ Nhãn SP001 – 1
Tượng Thiên Thủ Nhãn SP001 - 3
Tượng Thiên Thủ Nhãn SP001 – 3
Tượng Thiên Thủ Nhãn SP001 - 4
Tượng Thiên Thủ Nhãn SP001 – 4
Tượng Thiên Thủ Nhãn SP001 – 5
Tượng Thiên Thủ Nhãn SP002 - 1
Tượng Thiên Thủ Nhãn SP002 – 1
Tượng Thiên Thủ Nhãn SP002 - 4
Tượng Thiên Thủ Nhãn SP002 – 4
Tượng Thiên Thủ Nhãn SP002 - 2
Tượng Thiên Thủ Nhãn SP002 – 2
Tượng phật thích ca SP003 - 5
Tượng phật thích ca SP003 – 5 hình chính
Tượng Thích Ca (SP0016)
Tượng Thích Ca (SP0016)
Tượng Thích Ca (SP0017)
Tượng Thích Ca (SP0017)
Tượng Thích Ca (SP0018)
Tượng Thích Ca (SP0018)
Tượng Thích Ca (SP0019)
Tượng Thích Ca (SP0019)
tượng phật thích ca sp002 03
tượng phật thích ca sp002 03
tứ đại thiên vương sp001-14
tứ đại thiên vương sp001-14
tứ đại thiên vương sp001-2
tứ đại thiên vương sp001-2
tứ đại thiên vương sp001-1
tứ đại thiên vương sp001-1
tứ đại thiên vương sp001-3
tứ đại thiên vương sp001-3
Tượng Thiên Thủ Nhãn SP002 - 5
Tượng Thiên Thủ Nhãn SP002 – 5
Tượng Thiên Thủ Nhãn SP002 - 3
Tượng Thiên Thủ Nhãn SP002 – 3
Tượng Thích Ca (SP0015)
Tượng Thích Ca (SP0015)
Tượng Thích Ca (SP0014)
Tượng Thích Ca (SP0014)
Tượng Thích Ca (SP0013)
Tượng Thích Ca (SP0013)
Tượng Thích Ca (SP0013)
Tượng Thích Ca (SP0013)

tượng phật văn thù phổ hiền 2
tượng phật văn thù phổ hiền 2
tượng phật văn thù phổ hiền 3
tượng phật văn thù phổ hiền 3
tượng phật văn thù phổ hiền 4
tượng phật văn thù phổ hiền 4
tượng phật văn thù phổ hiền 5
tượng phật văn thù phổ hiền 5
tượng phật văn thù phổ hiền 6
tượng phật văn thù phổ hiền 6

tượng phật quan âm sp003 - 1
tượng phật quan âm sp003 – 1

Phật quan âm SP002 - 2
Phật quan âm SP002 – 2
tuong quan am tqa 001 (5)
tuong quan am tqa 001 (5)

Tượng Tam Thế Phật (SP008)
Tượng Tam Thế Phật (SP008)
tượng tam thế phật (SP007)
tượng tam thế phật (SP007)
tượng tam thế phật (SP006)
tượng tam thế phật (SP006)
Tượng Tam Thế Phật sp001 - 1 (5)
Tượng Tam Thế Phật sp001 – 1 (5) hình chính
tượng tam thế phật (SP005)
tượng tam thế phật (SP005)
tượng tam thế phật (SP004)
tượng tam thế phật (SP004)
Tượng Tam Thế Phật sp001 – 14 hình chính
tượng tam thế phật SP003
tượng tam thế phật SP003

tượng 5 anh em kiều trần như

tượng salavi 002
tượng salavi 002

Tượng di lặc (SP0020)
Tượng di lặc (SP0020)
tương phat di lac 002
tương phat di lac 002 Hình chính

tượng chú tiêu TCT-001 2
tượng chú tiêu TCT-001 2

Tượng phật đảng sanh 3
Tượng phật đảng sanh 3

Tượng di lặc (SP0018)
Tượng di lặc (SP0018)
Tượng di lặc (SP0017)
Tượng di lặc (SP0017)

tượng hộ pháp - tiêu diện thp-001 2
tượng hộ pháp – tiêu diện thp-001 2

tượng vườn lâm tì ny sp001 -1
tượng vườn lâm tì ny sp001 -1

Địa tạng vương bồ tác SP003 -1
Địa tạng vương bồ tác SP003 -1
Tượng di lặc (SP0013)
Tượng di lặc (SP0013)
tượng di lặc đẹp - 4
tượng di lặc đẹp – 4 HÌnh chính
Tượng di lặc (SP0014)
Tượng di lặc (SP0014)
Tượng di lặc (SP0015)
Tượng di lặc (SP0015)
Tượng di lặc (SP0016)
Tượng di lặc (SP0016)

bảng hiệu đá sp002 (5)
bảng hiệu đá sp002 (5)

tương phat di lac 00118
tương phat di lac 00118
Tượng di lặc SP006
Tượng di lặc SP006

tương phat di lac 00110
tương phat di lac 00110 Hình chính
Tượng di lặc (SP009)
Tượng di lặc (SP009)
tương phat di lac 0012
tương phat di lac 0012 Hình chính
Tượng di lặc (SP0010)
Tượng di lặc (SP0010)
Tượng di lặc (SP0011)
Tượng di lặc (SP0011)
Tượng di lặc (SP0012)
Tượng di lặc (SP0012)
Tượng Thích Ca (SP006)
Tượng Thích Ca (SP006)
Tượng Thích Ca (SP007)
Tượng Thích Ca (SP007)

Tượng Thích Ca (SP008)
Tượng Thích Ca (SP008)
Tượng Thích Ca (SP008)
Tượng Thích Ca (SP008)
Tượng phật thích ca SP004 (5)
Tượng phật thích ca SP004 (5) Hình chính
Tượng Thích Ca (SP009)
Tượng Thích Ca (SP009)
Tượng Thích Ca (SP0010)
Tượng Thích Ca (SP0010)
Tượng Thích Ca (SP0011)
Tượng Thích Ca (SP0011)
Tượng Thích Ca (SP0012)
Tượng Thích Ca (SP0012)

phat quan am
phat quan am

tứ đại thiên vương sp005 1
tứ đại thiên vương sp005 1

tượng người sp001 5
tượng người sp001 5

Thập bát la hán 16
Thập bát la hán 16
tương chân dung sp 002 -1
tương chân dung sp 002 -1
tương chân dung sp 001 5
tương chân dung sp 001 5

banner tuong di lac
banner tuong di lac

 

Huhu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *