Ảnh 3

Bộ ảnh 3

Banner Tượng phật nhập niết bàn

Banner Tượng phật nhập niết bàn

banner tượng phật thích ca

banner tượng phật thích ca

banner bộ tát tự tại

banner bộ tát tự tại

Tượng nhập niết bàn

Tượng nhập niết bàn

Tượng nhập niết bàn 2

Tượng nhập niết bàn 2

Tượng nhập niết bàn 3

Tượng nhập niết bàn 3

Tượng phật quan âm

Tượng phật quan âm

Tượng Thích Ca (SP0021)

Tượng Thích Ca (SP0021)

Tượng Thích Ca (SP0022)

Tượng Thích Ca (SP0022)

tỳ hưu đá tại cao trang thd 001 1

tỳ hưu đá tại cao trang thd 001 1

rồng đá 01 (2)

rồng đá 01 (1)

rồng đá 01 (1)

Tượng Thích Ca (SP0020)

Tượng Thích Ca (SP0020)

tượng thích ca 5

tượng thích ca 5 Hình chính

Lư Hương Đá

Lư Hương Đá

Lư Hương Đá 2

Lư Hương Đá 2

Lư Hương Đá 3

Lư Hương Đá 3

Đèn Đá Cao Trang

Đèn Đá Cao Trang

Đèn Đá Cao Trang 2

Đèn Đá Cao Trang 2

Đèn Đá Cao Trang 3

Đèn Đá Cao Trang 3

Đèn Đá Cao Trang 4

Đèn Đá Cao Trang 4

Đèn Đá Cao Trang 5

Đèn Đá Cao Trang 5

Tượng chuẩn Đề SP-0015

Tượng chuẩn Đề SP-0015

LOGO CAO TRANG 2

Tượng địa tạng - mục kiều liên

Tượng địa tạng – mục kiều liên

Tượng địa tạng - mục kiều liên 02

Tượng địa tạng – mục kiều liên 02

LOGO DỌC

LOGO DỌC

mục kiều liên 002

mục kiều liên 002

mục kiều liên 001

mục kiều liên 001

banner van thu - pho hien slider

banner van thu – pho hien slider

slider tuong phật quan âm

slider tuong phật quan âm

Tượng Thiên Thủ Nhãn SP001 - 2

Tượng Thiên Thủ Nhãn SP001 – 2

Tượng Thiên Thủ Nhãn SP001 - 1

Tượng Thiên Thủ Nhãn SP001 – 1

Tượng Thiên Thủ Nhãn SP001 - 3

Tượng Thiên Thủ Nhãn SP001 – 3

Tượng Thiên Thủ Nhãn SP001 - 4

Tượng Thiên Thủ Nhãn SP001 – 4

Tượng Thiên Thủ Nhãn SP001 – 5

Tượng Thiên Thủ Nhãn SP002 - 1

Tượng Thiên Thủ Nhãn SP002 – 1

Tượng Thiên Thủ Nhãn SP002 - 4

Tượng Thiên Thủ Nhãn SP002 – 4

Tượng Thiên Thủ Nhãn SP002 - 2

Tượng Thiên Thủ Nhãn SP002 – 2

Tượng phật thích ca SP003 - 5

Tượng phật thích ca SP003 – 5 hình chính

Tượng Thích Ca (SP0016)

Tượng Thích Ca (SP0016)

Tượng Thích Ca (SP0017)

Tượng Thích Ca (SP0017)

Tượng Thích Ca (SP0018)

Tượng Thích Ca (SP0018)

Tượng Thích Ca (SP0019)

Tượng Thích Ca (SP0019)

tượng phật thích ca sp002 03

tượng phật thích ca sp002 03

tứ đại thiên vương sp001-14

tứ đại thiên vương sp001-14

tứ đại thiên vương sp001-2

tứ đại thiên vương sp001-2

tứ đại thiên vương sp001-1

tứ đại thiên vương sp001-1

tứ đại thiên vương sp001-3

tứ đại thiên vương sp001-3

Tượng Thiên Thủ Nhãn SP002 - 5

Tượng Thiên Thủ Nhãn SP002 – 5

Tượng Thiên Thủ Nhãn SP002 - 3

Tượng Thiên Thủ Nhãn SP002 – 3

Tượng Thích Ca (SP0015)

Tượng Thích Ca (SP0015)

Tượng Thích Ca (SP0014)

Tượng Thích Ca (SP0014)

Tượng Thích Ca (SP0013)

Tượng Thích Ca (SP0013)

Tượng Thích Ca (SP0013)

Tượng Thích Ca (SP0013)

tượng phật văn thù phổ hiền 2

tượng phật văn thù phổ hiền 2

tượng phật văn thù phổ hiền 3

tượng phật văn thù phổ hiền 3

tượng phật văn thù phổ hiền 4

tượng phật văn thù phổ hiền 4

tượng phật văn thù phổ hiền 5

tượng phật văn thù phổ hiền 5

tượng phật văn thù phổ hiền 6

tượng phật văn thù phổ hiền 6

tượng phật quan âm sp003 - 1

tượng phật quan âm sp003 – 1

Phật quan âm SP002 - 2

Phật quan âm SP002 – 2

tuong quan am tqa 001 (5)

tuong quan am tqa 001 (5)

Tượng Tam Thế Phật (SP008)

Tượng Tam Thế Phật (SP008)

tượng tam thế phật (SP007)

tượng tam thế phật (SP007)

tượng tam thế phật (SP006)

tượng tam thế phật (SP006)

Tượng Tam Thế Phật sp001 - 1 (5)

Tượng Tam Thế Phật sp001 – 1 (5) hình chính

tượng tam thế phật (SP005)

tượng tam thế phật (SP005)

tượng tam thế phật (SP004)

tượng tam thế phật (SP004)

Tượng Tam Thế Phật sp001 – 14 hình chính

tượng tam thế phật SP003

tượng tam thế phật SP003

tượng 5 anh em kiều trần như

tượng salavi 002

tượng salavi 002

Tượng di lặc (SP0020)

Tượng di lặc (SP0020)

tương phat di lac 002

tương phat di lac 002 Hình chính

tượng chú tiêu TCT-001 2

tượng chú tiêu TCT-001 2

Tượng phật đảng sanh 3

Tượng phật đảng sanh 3

Tượng di lặc (SP0018)

Tượng di lặc (SP0018)

Tượng di lặc (SP0017)

Tượng di lặc (SP0017)

tượng hộ pháp - tiêu diện thp-001 2

tượng hộ pháp – tiêu diện thp-001 2

tượng vườn lâm tì ny sp001 -1

tượng vườn lâm tì ny sp001 -1

Địa tạng vương bồ tác SP003 -1

Địa tạng vương bồ tác SP003 -1

Tượng di lặc (SP0013)

Tượng di lặc (SP0013)

tượng di lặc đẹp - 4

tượng di lặc đẹp – 4 HÌnh chính

Tượng di lặc (SP0014)

Tượng di lặc (SP0014)

Tượng di lặc (SP0015)

Tượng di lặc (SP0015)

Tượng di lặc (SP0016)

Tượng di lặc (SP0016)

bảng hiệu đá sp002 (5)

bảng hiệu đá sp002 (5)

tương phat di lac 00118

tương phat di lac 00118

Tượng di lặc SP006

Tượng di lặc SP006

tương phat di lac 00110

tương phat di lac 00110 Hình chính

Tượng di lặc (SP009)

Tượng di lặc (SP009)

tương phat di lac 0012

tương phat di lac 0012 Hình chính

Tượng di lặc (SP0010)

Tượng di lặc (SP0010)

Tượng di lặc (SP0011)

Tượng di lặc (SP0011)

Tượng di lặc (SP0012)

Tượng di lặc (SP0012)

Tượng Thích Ca (SP006)

Tượng Thích Ca (SP006)

Tượng Thích Ca (SP007)

Tượng Thích Ca (SP007)

Tượng Thích Ca (SP008)

Tượng Thích Ca (SP008)

Tượng Thích Ca (SP008)

Tượng Thích Ca (SP008)

Tượng phật thích ca SP004 (5)

Tượng phật thích ca SP004 (5) Hình chính

Tượng Thích Ca (SP009)

Tượng Thích Ca (SP009)

Tượng Thích Ca (SP0010)

Tượng Thích Ca (SP0010)

Tượng Thích Ca (SP0011)

Tượng Thích Ca (SP0011)

Tượng Thích Ca (SP0012)

Tượng Thích Ca (SP0012)

phat quan am

phat quan am

tứ đại thiên vương sp005 1

tứ đại thiên vương sp005 1

tượng người sp001 5

tượng người sp001 5

Thập bát la hán 16

Thập bát la hán 16

tương chân dung sp 002 -1

tương chân dung sp 002 -1

tương chân dung sp 001 5

tương chân dung sp 001 5

banner tuong di lac

banner tuong di lac

 

Huhu

social position

Chia sẻ bài viết trên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *