Bộ Tượng Quan Âm 3m cùng bàn thờ, lư hương, đèn đá được đưa về chùa Đạo Viên

Tạc tượng phật quan âm tại non nước. Cơ sở tượng Phật Đá Cao Trang. Địa chỉ nằm tại Lô 115 Văn Tân tại làng đá mỹ nghệ Non Nước. Đến tham qua ngay.


Mua tượng Tứ Đại Thiên Vương bằng đá ở đâu?

Tạc tượng phật quan âm tại non nước. Cơ sở tượng Phật Đá Cao Trang. Địa chỉ nằm tại Lô 115 Văn Tân tại làng đá mỹ nghệ Non Nước. Đến tham qua ngay


Mua Tỳ Hưu đá ở đâu?

Tạc tượng linh vật tại non nước. Cơ sở tượng Phật Đá Cao Trang. Địa chỉ nằm tại Lô 115 Văn Tân tại làng đá mỹ nghệ Non Nước. Đến tham qua ngay


Mua tượng Phật đá xanh ấn độ ở đâu?

Tạc tượng đá ấn độ tại non nước. Cơ sở tượng Phật Đá Cao Trang. Địa chỉ nằm tại Lô 40 Văn Tân tại làng đá mỹ nghệ Non Nước. Đến tham qua ngay


Mua tượng chân dung bằng đá ở đâu?

Tạc tượng chân dung tại non nước. Cơ sở tượng Phật Đá Cao Trang. Địa chỉ nằm tại Lô 40 Văn Tân tại làng đá mỹ nghệ Non Nước. Đến tham qua ngay


Mua Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi thiền ở đâu?

Tạc tượng phật quan âm tại non nước. Cơ sở tượng Phật Đá Cao Trang. Địa chỉ nằm tại Lô 40 Văn Tân tại làng đá mỹ nghệ Non Nước. Đến tham qua ngay


Tượng Phật Quan Âm được đưa về chùa Long Khánh – Hải Phòng

Tạc tượng phật quan âm tại non nước. Cơ sở tượng Phật Đá Cao Trang. Địa chỉ nằm tại Lô 40 Văn Tân tại làng đá mỹ nghệ Non Nước. Đến tham qua ngay.