Kỳ Lân đá tại đá Cao Trang

Kỳ lân đá tại Non Nước

Kỳ lân đá tại Non Nước, là một linh vật huyền thoại trong Việt Nam. Hơn nữa Kỳ Lân đá còn là một vật phong thủy, vật tâm linh lớn. Bởi vì mỗi lần nhìn Kỳ Lân đều rất là ngầu và đáng sợ. Nó có thể đuổi ma, diệt quỷ, bảo vệ gia chủ và quan trọng nhất. Nó như một vật trung thành giữ nhà ngăn không cho ma quỷ phá hại hay xâm hại đển gia [...]


Được đăng bởiCategory: Sự tíchComments: 0